Lokalområdets kvaliteter

Knabstrups kvaliteter er byens placering ved den kommende motorvej og den eksisterende jernbane, byens varierede boligområder samt servicefunktioner og foreningsliv.

  • Knabstrups kvaliteter er nærheden til det åbne land og tilgængeligheden til det overordnede vejnet, den kommende motorvej og togforbindelsen mellem Kalundborg og København.
  • Et velfungerende bymiljø med et varieret udvalg af enfamiliehuse.
  • Et fint stationsbymiljø med mange velbevarede huse fra perioden 1870-1900.
  • Byens skole og idrætsfaciliteter samt øvrige institutioner.
  • Butiks- og foreningsliv.

Den fremtidige udvikling

Knabstrup fastholdes som en attraktiv boligby med mulighed for en varieret boligudbygning. Byen byder forsat på ledige arealer til byudvikling af boliger. Der er således uudnyttede områder nord for Skolevej og nord for Holbækvej.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort