Beskrivelse af lokalområdet

Jyderup lokalområde ligger i kommunens vestlige del ca. 25 km fra Holbæk. Hovedbyen er Jyderup og er kommunens næst største by. De mindre landsbysamfund i lokalområdet omfatter Akselholm, Holmstrup, Tornved, Høed, Langåsen, Brokøb, Rønnekilde og Sørninge.

Jyderup er beliggende ved bredden af Skarridsø i et meget naturskønt område, hvor et kuperet landskab veksler med søer og udstrakte skove, der støder helt op til byen. Der er mod sydvest og nordvest god adgang til Skarridsø, Drivsåtskoven og Stokkebjerg Skov, mens resten af byen har ringere adgang til landskabet.

Bysamfund

Jyderup er opstået omkring stationen på jernbanelinjen mellem Roskilde-Kalundborg fra 1874.  Den oprindelige landsby med kirke og gadekær blev med etableringen af motortrafikvejen adskilt fra stationsbyen omkring 1779. Med byens udvikling fulgte i 1900 tallet en række arbejderboliger og skoler, og kombinationen af jernbanen og de nærliggende skove gav ligeledes gode muligheder for savværksindustrien. Savværket ved Slagelsesvej fra 1925 er nu nedlagt. Stationsbyens kerne rummer stationsbygningen og stationsmiljøet består ar butiksbygninger i to-tre etager og tæller bl.a. det gamle posthus, det gamle hotel, en række butikker og karakteristiske arbejderboliger på Teglværksvej og Jernbanevej. Nærheden til skov og sø gav mulighed for rekreative funktioner. Ved søen ligger Sølyst opført i 1856 og Lerchehuset opført i 1888 samt flere større villaer. Foruden villakvarterne er bykernen omgivet af et industrikvarter mod øst med flere virksomheder inden for metal- og elektronikindustrien, mod syd ligger Jyderup Statsfængsel mens parcelhuskvarterne er placeret mod sydvest og nord for motortrafikvejen.

Byen er overordnet set delt i byen nord for den kommende motorvej og byen syd for motorvejen. Forbindelsen mellem de to bydele foregår alene ad Holbækvej og den niveaufri gang- og cykelforbindelse mellem Industrivej og skolen. Besøgsmålene forbindes med veje og stier. Jyderup er begunstiget af en skøn natur omkring Skarridsø og de store skovarealer mod vest. Disse går helt ind til bymidten. Jyderup rummer mange bykvaliteter i form af kulturliv, god stationsbyarkitektur og bykvaliteter i kirkebyen.

Derudover består lokalområdet af en række mindre bebyggelser. Langåsen præget af boliger og Akselholm, Holmstrup, Tornved og Høed præget af boliger og landbrug.

Service og butikker

Bymidten er det absolutte centrum i Jyderup. Her findes på fjerntrafiksiden jernbanestation, rutebilholdeplads og mange parkeringspladser. Der findes en god blanding af dagligvare- og udvalgsvarebutikker indenfor et begrænset område. Byen har et bredt udbud af butikker inden for beklædning og øvrige udvalgsvarer som dækker isenkram, optikere, elektronik, sportsudstyr mm. I bymidten findes desuden lægehus og apotek. Butikkerne er samlet på hovedgaden samt i to centerdannelser, som gør det vanskeligt at overskue bymidten. Jyderup er velforsynet med offentlig service for børn og unge i form af daginstitutioner, skoler mv. Desuden er der service for ældre med bl.a. plejehjem.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet