11.R04 - Elmegården vest

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  11.R04

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  11 Jyderup

 • Anden anvendelse

  Grønt område, støjvold o.lign.

 • Detailhandel

  Der må kun opføres mindre bygninger til anlæggets drift.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer Link