11.E03 - Bødkervej syd

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  11.E03

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  11 Jyderup

 • Max. bebyggelsesprocent

  80% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. højde (m)

  9

 • Mindst tilladte miljøklasse

  4

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  6

 • Detailhandel

  Der kan ikke opføres eller indrettes yderligere boliger i området. Langs Cementvejen og mod det åbne land mod syd og vest skal sikres beplantningsbælter.

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde

Generelle rammer Link