11.BE02 - Industriparken vest

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  11.BE02

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  11 Jyderup

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  2

 • Detailhandel

  Der skal sikres et beplantningsbælte mod Skovvejen.

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Boligområde, Butikker med særligt pladskrævende varer

Generelle rammer Link