11.B06 - Skovbrynet øst

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  11.B06

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  11 Jyderup

 • Max. bebyggelsesprocent

  55% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  13

 • Opholds- og friarealer

  Min. 15 % af området udlægges til samlede opholdsarealer.

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

Generelle rammer Link