11.B05 - Skovbrynet vest

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  11.B05

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  11 Jyderup

 • Max. bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Opholds- og friarealer

  Min. 15 % af området udlægges til samlede opholdsarealer.

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer Link