Lokalområdets kvaliteter

Jyderups kvaliteter er nærheden til store naturværdier og et rigt kulturliv. Det store udvalg af offentlig og privat service, det rige handelsliv og store arbejdspladser samt byens placering ved den kommende motorvej og den eksisterende jernbane.

  • Jyderups kvaliteter er beliggenheden ved Skarresø og de store skovarealer mod vest, som går helt ind til byen.
  • Jyderup stationsbys velbevarede bymiljø med de mange oprindelige stationsbyhuse.
  • Det varierede udbud af boligområder med forskellige boligformer samt erhvervsområder med forskellige erhvervstyper.
  • Byens institutioner, butiks- og handelsliv, sognegård, skole, idrætshal, campingplads, svømmehal, skydebaner og spejdercenter.
  • Tilgængeligheden til den kommende motorvej og gode regionale forbindelser via den eksisterende jernbaneforbindelse til Kalundborg og København.

Den fremtidige udvikling

Målet er, at Jyderup forsat videreudvikles som bolig-, stations- og erhvervsby. Byen byder på ledige arealer til byudvikling af boliger og erhverv.

Der er uudnyttede kommuneplanlagte arealer til boligformål i den nordlige del af Jyderup på arealer vest for Aggersvoldvej. Øst for Holbækvej er der endvidere udlagt perspektivområde til boliger. 

Jyderup indeholder forsat mulighed for en udvidelse af de eksisterende erhvervsområder i byen. Dette sker konkret ved fastholdelse af det lokalplanlagte erhvervsområde ved Rådbjergvej og det kommuneplanlagte erhvervsområde ved Cementvejen.

Det vurderes derfor, at der er tilstrækkelige arealer til at sikre yderligere bolig- og erhvervsudbygning i Jyderup. Muligheden for detailhandel fastholdes uforandret.

I samarbejde med Jyderup lokalforum er der udarbejdet en helhedsplan for Jyderup. Planen indeholder et idékatalog over bymæssige tiltag. Kataloget er ikke prioriteret, prissat eller udtryk for politisk beslutning om iværksættelse af tiltag. Derimod er kataloget tænkt som et idékatalog, der kan bringe enkelte tiltag i spil på et tidspunkt på kommunal-, lokalfora-, eller privat regi. Kataloget indeholder enkelte tiltag, der alle peger i retning af en overordnet vision for Jyderup, der i bred forstand handler om ønsket om den gode by og den gode kontakt mellem landskab og by.

Du kan se Helhedsplan for Jyderup her.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort

Helhedsplan