Lokalområdets kvaliteter og muligheder

Holbæk by tilbyder et aktivt handelsliv og kulturliv. Byen ligger naturskønt omgivet af fjord og skov. Byen rummer en vifte af servicetilbud og udgør et attraktivt bosætningssted med gode offentlige trafikforbindelser og let tilkørsel for pendlere til motorvej

En af de helt store kvaliteter ved Holbæk by er beliggenheden ved Holbæk fjord. Afstanden fra havnen til bymidten og handelslivet her er ganske kort. Hidtil har trafikhavnen ligget som en barriere mellem bymidten og vandet. Erhvervene i havneområdet er under afvikling og det betyder, at bymidten får mulighed for, at indtage arealerne helt ud til vandet. En del af området er således allerede omdannet til boliger og kontorerhverv, og der er anlagt en bystrand, som et offentligt udflugtsmål. Endnu er ikke alle erhverv afviklet, og det betyder, at der fortsat er barrierer, som forhindrer en sammenhængende vandring langs havnefronten. En af de vigtigste elementer i den kommende planperiode er åbningen af denne sammenhængende strækning. Langs strækningen mod fjorden ligger en række sejlsportsforeninger, der nyder godt af nærheden til  vandet, og som fremadrettet vil ligge som aktivitetspunkter på havnefrontens vandring. Indtagelse af vandet og havnebassinerne til ny aktivitet, skal være medvirkende til skabelse af mere liv i havneområdet.

En bedre kobling mellem bymidten og havneområdet - og opnåelse af mere liv og aktivitet i havnen - står højt på den byplanmæssige ønskeliste til den fremadrettede udvikling af Holbæk by. 

Byen har en attraktiv bymidte med et rigt handelsliv, caféliv og kulturtilbud. Bymidtens handelsgader har imidlertid den udfordring, at de i høj grad er indrettet på bilernes præmisser. Byrådet har derfor peget på, at der skal ske en indsats for fredeliggørelse af bymidten for biltrafik. Strategien for opnåelse af dette mål er, at placere p-huse rundt langs den indre ringgade, ved de primære ankomstveje, således at besøgende kan parkere i nær tilknytning til midtbyens handelsgader. Når etablering af disse udvidede p-faciliteter er sket, kan etableres en egentlig "oplevelsesrute" - der forbinder byens vigtigste byrum og pladser.

Byrådet har således truffet beslutning om, at arbejde for en fredeliggørelse af bymidten for biltrafik. 

Erhvervsområderne ligger generelt velplaceret, med nem adgang til overordnet infrastruktur.

Boligområderne tilbyder såvel nærhed til bymidtens tilbud, som nærhed til natur og friluftsoplevelser. Med Holbæk Motorvejens udbygning og udbygningen af jernbanen til dobbeltspor, er forholdene for pendlere, med job i hovedstadsområdet forbedret betydeligt.

 

Det lokale guld

Byens nærhed til fjorden giver mulighed for maritime aktiviteter. Her arbejdes der ved skibsværftet i Gl. Havn.

Billedet er taget den 15. maj 2013.

 

I den østlige ende af havnebassinet åbnede "Kulturbiografen Frysehuset" i 2012.

Billedet er taget den 15. maj 2013.

 

Maritim stemning ved Holbæk Marina i østbyen.

Billedet er taget den 15. maj 2013.

 

Handlende i Nygade, der danner forbindelse mellem stationen og Ahlgade.

Billedet er taget den 15. maj 2013.

 

Caféliv i Ahlgade ved Blegstræde. Bilerne dominerer fortsat gadebilledet.

Billedet er taget den 18. maj 2011.

 

Kig fra Ahlgade via Blegstræde - nærheden mellem hovedgaden og fjorden understreges.

Billedet er taget den 15. maj 2013.

 

Smedelundsgade er ligesom Nygade og Ahlgade en af byens store handelsgader.

Billedet er taget den 7. maj 2012.

 

Aktivitet på "Danmarks farligste legeplads" på Markedspladsen.

Pladsen ved Kirkestræde blev renoveret i 2011 som et resultat af en gennemgribende områdefornyelse, der bl.a. havde til formål at forskønne bagsiden af Ahlgade.

Billedet er taget den 15. maj 2013.

 

Aftenliv ved Holbæk Teater - et af byens mange kulturtilbud.

Billedet er taget den 26. marts 2012.

 

Arealet ved Rishøjgård i det vestlige Holbæk - et muligt fremtidigt boligområde.

Billedet er taget den 15. maj 2013.