3.F08 - Søminestationen

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  3.F08

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Notat: Generel anvendelse

  Undervisnings- og forskningscenter

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  03 Østby

 • Detailhandel

  Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives. Der kan ikke opføres ny bebyggelse.

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner

Generelle rammer Link