3.F07 - Østerled

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  3.F07

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Notat: Generel anvendelse

  Kolonihaver

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  03 Østby

 • Max. bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  3

 • Specifik anvendelse

  Koloni- og nyttehaver

Generelle rammer Link