3.B17 - Boligområde ved Holbæk Have

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  3.B17

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Etageboliger, tæt/lav boliger

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  03 Østby

 • Max. bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  12

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  1

 • Opholds- og friarealer

  Friarealer skal udformes efter en samlet plan, der medvirker til at styrke sammenhængen og nærheden til den overordnede grønne kile - Fælledkilen, og de grønne arealer i det tilstødende offentlige, rekreative areal.

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer Link