3.B15 - Munkholmvej syd

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  3.B15

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  03 Østby

 • Max. bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  11

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres ca. 25% af grundarealet udlagt til grønne fællesområder

 • Detailhandel

  Ny bebyggelse og friarealer placeres efter nærmere helhedsplanlægning, og der planlægges for blandede boligtyper, anslået ca. 1/5 af grundarealet til tæt/lav boliger og ca. 4/5 til åben/lav boliger. Evt. etageboliger efter nærmere vurdering.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer Link