3.B03 - Rundingsholm

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  3.B03

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Notat: Generel anvendelse

  åben/lav

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  03 Østby

 • Max. bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Opholds- og friarealer

  De nuværende opholdsarealer fastholdes

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer Link