2.F05 - Holbæk Arena

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.F05

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Notat: Generel anvendelse

  Offentlige formål, herunder idræts-, kulturelle-, undervisnings- og fritidsmæssige formål, med mulighed for erhverv med relation til førnævnte formål, herunder hotel/ sportelformål (publikumsorienterede servicefunktioner) samt til butiksformål til brug for de kunder, der iøvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion såsom merchandisebutik, mindre kiosker med udsalg i forbindelse med kampe og lignende. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål er maks. 1.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse er 150 m2. Butikker skal integreres i stedets centrale bygning. Området skal betjenes med 2 primære vejadgange. Fra Skagerakvej mod nord skal der sikres adgang for de bløde trafikanter. Fra Omfartsvejen skal der sikres vejadgang for de hårde trafikanter.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. højde (m)

  26

 • Øvrige forhold

  Bebyggelse skal placeres efter bedst mulig tilpasning til landskabet. Lysmaster må opføres med en maksimal højde på 45 m. I miljøvurderingen til kommuneplan 2013-25 er det vurderet, at der kan blive behov for yderligere miljøvurdering i forbindelse med den nærmere planlægning for rammeområdet.

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

Generelle rammer Link