2.F01 - Strandparken

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.F01

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Notat: Generel anvendelse

  Park, idrætsanlæg, kursus- og restaurationsvirksomhed, enkelte private boliger.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Park, idrætsanlæg, kursus- og restaurationsvirksomhed: maksimal bebyggelsesprocent 45, maksimalt 4 etager.

  Enkelte private boliger: maksimal bebyggelsesprocent 30, maksimalt 1½ etage, maksimal bygningshøjde 8,5 meter.

  Maksimale bygningshøjde kote 26.

 • Øvrige forhold

  Parken skal friholdes for bebyggelse, dog kan der opføres ny bebyggelse i sammenhæng med eksisterende bebyggelse.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Ferie- og kongrescenter, Nærrekreativt område

Generelle rammer Link