2.E08 - Spånnebæk nord

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.E08

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  2

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  4

 • Opholds- og friarealer

  Der skal udlægges opholdsareal svarende til min. 15 % af etagearealet.

 • Detailhandel

  Eksisterende boliger kan bibeholdes.

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde

Generelle rammer Link