2.E03 - Springstrup

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.E03

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  55% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. højde (m)

  11

 • Mindst tilladte miljøklasse

  2

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  4

 • Opholds- og friarealer

  Der skal udlægges opholdsareal svarende til min. 15 % af etagearealet.

 • Detailhandel

  Der skal etableres beplantningsbælte langs Omfartsvejen. Eksisterende boliger kan bibeholdes.

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde

Generelle rammer Link