2.C10 - Søstrupvej vest, Megacenter II

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.C10

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Aflastningsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  55% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. højde (m)

  11

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Detailhandel

  Der skal etableres beplantningsbælte langs Omfartsvejen.

 • Specifik anvendelse

  Aflastningsområde

Generelle rammer Link