2.C04 - Lokalcenter ved Gl. Ringstedvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.C04

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Lokalcenter

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Detailhandel

  Parkerings- og tilkørselsarealer skal afskærmes, så støj- og lysgener i forhold til omgivelserne undgås.

 • Specifik anvendelse

  Lokalcenter

Generelle rammer Link