2.BE01 - Gl. Ringstedvej, Skagerakvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.BE01

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Notat: Generel anvendelse

  Bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  55% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. højde (m)

  11

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  2

 • Detailhandel

  Parkeringsarealer skal afskærmes i forhold til omgivelserne

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde

Generelle rammer Link