2.B24 - Boliger ved L.C. Worsøesvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.B24

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Detailhandel

  Der skal anlægges parkeringspladser ud fra følgende normkrav: - Minimum 0,5 pladser for boliger op til 40 m2 - Minimum 1 plads for boliger mellem 40 til 100 m2. - Øvrige boliger minimum 2 pladser pr. bolig.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer Link