2.B16 - Æblevang

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.B16

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  11.5

 • Detailhandel

  Bebyggelse langs Roskildevej skal tilpasses vejens karakter og opføres i maks. 2 etager. Boligbebyggelse placeres fortrinsvis mod øst og anden bebyggelse fortrinsvis mod vest.

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

Generelle rammer Link