2.B08 - Øst for Strandparken

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.B08

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. højde (m)

  11

 • Detailhandel

  Ny bebyggelse skal placeres, så udsigten til fjorden bevares. Der skal udlægges areal til sti langs fjorden.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer Link