2.B06 - Frilandsvej, Ved Lunden m.fl.

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.B06

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Åben/lav

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Detailhandel

  Ny bebyggelse skal placeres mindst 20 m fra banen af hensyn til støjafskærmning. Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere Knudskov end den eksisterende bebyggelse.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer Link