2.B01 - Stenhusvej øst

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  2.B01

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Boligformål, samt kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  02 Vestby

 • Max. bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  9

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  1

 • Detailhandel

  Ny bebyggelse skal placeres under hensyntagen til de særlige landskabelige værdier: det kuperede terræn og nærheden til skoven

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer Link