1.O04 - Skattecentret, Jernbanevej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.O04

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Notat: Generel anvendelse

  Offentlig administration, andre offentlige sociale og kulturelle institutioner, samt bolig

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  115% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  12

 • Detailhandel

  Ny bebyggelse må kun opføres i sammenhæng med eksisterende bebyggelse

 • Specifik anvendelse

  Offentlig administration

Generelle rammer Link