1.H03 - Ny havn

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.H03

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Boliger, liberale erhverv, institutioner og havneformål, dog ikke færgedrift og fiskerihavn.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  115% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  6

 • Max. højde (m)

  20

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Byggeri placeret for enden af "Langelinje" mod øst maks. etageantal 12 og maks. bygningshøjde 40 meter.

 • Detailhandel

  Der skal sikres offentlig promenade rundt langs havnebassinerne med mulighed for at komme i niveau med vandspejlet. Der skal reserveres arealer til nye kanaler øst for Brostræde og vest for Østre Havnevej. Der skal sikres indplacering af caféer, restauranter, mindre kiosker og. lign. ved kanaler mod havnepromenaden, med krav om aktive åbne stueplanfacader. Øst for havnebassinet foran biografen skal sikres areal til et offentligt havnetorv. Ny bebyggelse skal i videst muligt omfang placeres i overensstemmelse med og i respekt for, de eksisterende udpegede sigtelinjer. Offentlige opholdsarealer skal indrettes, så de appellerer til fysisk aktivitet.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv

Generelle rammer Link