1.C17 - Rosen, Smedelundsgade og Borgmester N.E. Hansens Vej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.C17

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  200% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  7

 • Max. højde (m)

  23.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Maksimale bygningshøjder: 13.5 m for randbebyggelse. 16 m for 4 etagers bebyggelse og 23.5 m for punkthus

  Maksimale etageantal: 2.5 for randbebyggelse mod Smedelundsgade og Rosen. 4 for bagvedliggende bebyggelse og 7 for punkthus mod p-areal

  Ny bebyggelse skal opføres som helt eller delvist sluttet randbebyggelse med facade i gade- eller byggelinie, samt bagvedliggende sammenhængende eller fritliggende centerbebyggelse. Ny randbebyggelse skal mod Smedelundsgade opføres med etageantal tilpasset den omgivende bebyggelse.

 • Detailhandel

  Mulighed for detailhandel , jf. retningslinjerne

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer Link