1.C14 - Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.C14

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Vedrørende bygningshøjder se de generelle rammebestemmelser.

  Ny bebyggelse mod Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanvej skal opføres som sluttet eller delvist sluttet randbebyggelse i 7-10 m dybde med facade i gadelinie.

 • Detailhandel

  Mulighed for detailhandel , jf. retningslinjerne

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer Link