1.C12 - Kalundborgvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.C12

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  115% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. højde (m)

  12

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Særlige bebyggelsesforhold

  For matr.nr. 17c: maks. bebyggelsesprocent 185, maks etageantal 3,5 + halvt nedgravet p-kælder, maks. bygningshøjde 13,5 meter (tekniske installationer).

 • Detailhandel

  Ny bebyggelse langs Kalundborgvej skal opføres som helt eller delvist sluttet randbebyggelse med en dybde af 7-10m, med undtagelse af matr.nr. 17c. Det grønne areal langs Havnevej friholdes for bebyggelse. Der skal være frit udsyn over fjorden i Havnevejs og Valdemar Sejrsvejs forlængelser. Butikker skal placeres langs Kalundborgvej

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer Link