1.C11 - Kalundborgvej, Valdemar Sejrsvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.C11

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  95% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. højde (m)

  11

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Hvor særlige terræn- og bebyggelsesforhold gør sig gældende tillades 3,5 etager og bygningshøjde 14 meter.

 • Detailhandel

  Mulighed for detailhandel , jf. retningslinjerne

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer Link