1.C10 - Smedelundsgade, Blegdammen, Kastanievej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.C10

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Mod Kastanievej og Blegdammen maks. etageantal 3,5. Vedrørende bygningshøjder se endvidere de generelle rammebestemmelser.

 • Detailhandel

  Mulighed for detailhandel , jf. retningslinjerne

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer Link