1.C07 - Gasværksgrunden

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.C07

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Centerformål, nærmere betegnet offentlig parkeringsplads og musikhus, samt multifunktionelle bygninger med integreret parkering på parkeringsarealet, efter nærmere planlægning

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  200% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  12

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Detailhandel

  Ny bebyggelse på gasværksgrunden må kun opføres som tilbygning til kulturhuset Elværket, og som multifunktionelle bygninger med integreret parkering på parkeringsarealet, efter forudgående lokalplanlægning. Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen til Elværkets arkitektur, naboområderne og områdets beliggenhed ved Havnevej og havnen. Ved lokalplanlægning skal redegøres for hvordan et parkeringshus visuelt vil påvirke nærområdet og kystlandskabet. Strædernes akser mod havnen skal videreføres over Gasværksgrunden.

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer Link