1.C06 - Smedelundsgade, Markedsgade

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.C06

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  200% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3.5

 • Max. højde (m)

  12

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Maks. etageantal 12 etager for højhus placeret ud til Markedspladsen på hjørnet af Rosen. Maksimalt 12 m mod Smedelundsgade, 16 m mod Markedsgade og op til 46 m for højhus placeret ud til Markedspladsen på hjørnet af Rosen

 • Detailhandel

  Ny bebyggelse skal opføres som sluttet eller delvis sluttet randbebyggelse med facade i gade- eller byggelinie samt bagvedliggende sammenhængende centerbebyggelse. Vejarealet Rosen kan inddrages til centerareal i sammenhæng med centerbebyggelse inden for rammeområde 1.C17.

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer Link