1.C05 - Ahlgade, Bagstræde og Kirkestræde

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.C05

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  175% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Vedrørende bygningshøjder se de generelle rammer.

  For bebyggelse mod Ahlgade og matr. nr. 76a og 76b maks. etageantal 3,5.

  Ny bebyggelse mod Ahlgade og Smedelundsgade skal opføres som sluttet randbebyggelse med en dybde af 10-12 m og med facade i gadelinien. Ny bebyggelse mod Bagstræde, Klosterstræde og Kirkestræde skal opføres som sluttet eller delvist sluttet randbebyggelse i 7-10 m dybde med facade i gadelinie. Ny bebyggelse mod Ahlgade og Smedelundsgade skal opføres med etageantal, højder og gesimshøjder, der er tilpasset den omgivende bebyggelse.

 • Detailhandel

  Mulighed for detailhandel , jf. retningslinjerne

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer Link