1.C04 - Ahlgade, Nygade, Bysøstræde og Jernbanevej vest

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.C04

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Centerformål, herunder ny multifunktionel bygning med integreret parkering på Bysøplads efter nærmere planlægning

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  115% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Vedrørende bygningshøjder se de generelle rammebestemmelser.

  For Bysøkarréen maks. bebyggelsesprocent 130. Mod Ahlgade maks. etageantal 3,5.

  Ny bebyggelse skal opføres som sluttet randbebyggelse med en dybde af 8-12 m og med facader i gadelinien, eller som tilbygninger til facadebebyggelse efter nærmere planlægning.

 • Detailhandel

  Mulighed for detailhandel , jf. retningslinjerne

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer Link