1.C01 - Ahlgade, Gasværksvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.C01

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  150% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  3

 • Særlige bebyggelsesforhold

  Maksimale etageantal mod Blindestræde og Studiestræde maks. 2,5.

  Vedrørende bygningshøjder se de generelle rammer

 • Detailhandel

  Ny bebyggelse mod Ahlgade skal opføres som sluttet randbebyggelse med en dybde af 10-12 m og med facade i gadelinie. Ny bebyggelse mod Blindestræde og Studiestræde skal opføres som helt eller delvis sluttet randbebyggelse i 7-10 m dybde med facade i gade- eller byggelinie. Gårdbebyggelse kan kun opføres efter nærmere planlægning. Skræntarealet mod Gasværksvej vest for Studiestræde skal i en afstand af ca. 15 m fra vejen friholdes for ny bebyggelse.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv

Generelle rammer Link