1.B03 - Labæk, Seidelinsvej og Tidemandsvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  1.B03

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  01 Bymidte

 • Max. bebyggelsesprocent

  80% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. højde (m)

  11

 • Detailhandel

  Ny bebyggelse mod Labæk, Seidelinsvej og Chr. Hansensvej skal opføres som helt eller delvist sluttet randbebyggelse med en dybde af 7-10 m med facade i gade- eller byggelinie eller efter nærmere planlægning.

  Ny bebyggelse mod Labæk, Seidelinsvej og Chr. Hansensvej skal i etageantal og højder tilpasses omgivende bebyggelse. Erhverv skal primært placeres langs Labæk og Tidemandsvej

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer Link