6.B11 - Boliger syd for Præstebrovej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  6.B11

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  06 Hagested

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Detailhandel

  Eksisterende kontorerhverv indenfor rammen kan opretholdes og i begrænset omfang udvides

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer Link