6.B08 - Præsteengen Nord

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  6.B08

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Notat: Generel anvendelse

  Åben/lav

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Plandistrikt

  06 Hagested

 • Max. bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1500

 • Detailhandel

  Grundstørrelse 1.500 m2 - 2.000 m2

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer Link