Lokalområdets kvaliteter

Blandt hovedbyen Gl. Hagesteds kvaliteter er de varierede boligområder med udsigt til det åbne land samt byens nærhed til attraktive naturområder som Avdebo Plantage og Hagested Skov.

  • En stor del af Gl. Hagested er nye boligområder, som er varierede og har attraktive placeringer med udsigt til det åbne land.
  • Gl. Hagested har bevaret en del af det oprindelige landsbymiljø.
  • Jordbrugsparceller i Gl. Hagested bidrager til byens profil og identitet.
  • Nærhed til attraktive naturområder som Avdebo Plantage og Hagested Skov.
  • Rekreative stier giver god adgang til de nærliggende naturområder.
  • Hagested Bro, en ny bro over Audebokanalen er etableret. Dermed forbinder et stisystem nu Gl. Hagested med Avdeboplantagen, Lammefjordsstien og Fjordstien.

Den fremtidige udvikling

Målet er, at Hagested fastholdes som en boligby med varierede muligheder for udbygning af boliger, detailhandel og erhverv. Der er lokalplanlagt for et boligområde, Præsteengen nord. Der er fortsat en restrummelighed i dette område. Der er endvidere udlagt arealer til boligformål vest og syd for Præstebrovej. Her er der ved lokalplanlægning ligeledes mulighed for boliger.

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort