Beskrivelse af lokalområdet

Gislinge lokalområde består af hovedbyen Gislinge og landsbyen Sandby. Gislinge er en helstøbt stationsby, som ligger i et fladt landskab præget af intensiv planteavl.

Gislinge ligger i et åbent og overvejende fladt landskab i den sydlige udkant af Lammefjorden. Lokalområdets nordlige del omfatter Svinninge-Audebokanalen og de lavtliggende arealer i tilknytning til kanalen. Landskabet er præget af intensiv planteavl og især Lammefjorden anvendes til produktion af forskellige gartneriafgrøder.

Landskabet fremstår relativt upåvirket, og udskiftningstidens strukturer kan stadig ses tydeligt i landskabet. De største påvirkninger gennem tiden har været etableringen af Landkanalen og jernbanen, hvor sidstnævnte har haft betydning for, at Gislinge har udviklet sig som stationsby. 

Et større område nord for Gislinge ved Lammefjorden er udpeget som kulturarvsareal. Det er et inddæmmet fjordområde som er arkæologisk interessant, idet både fjorden og kysten har været brugt i alle perioder.

Gislinge Mose er ligeledes udpeget som kulturarvsareal.

Tilgængelighed

Landskabet omkring Gislinge er præget af jernbanen i øst-vestgående retning og landevejen, Adelers Alle i nord-sydgående retning samt den ca. 200 år gamle vej, Landevejen, der løber parallelt med jernbanen.

Med Kundby-Gislingestien i byens sydvestlige hjørne skabes god adgang til det åbne land og landsbyen Sandby. Gennem Sandby og langs kanalen går desuden Lammefjordsstien.

Bysamfund

Gislinge er en helstøbt stationsby, hvor der er gode adgangsforhold med jernbanen og ad hovedvejene, der passerer forbi uden om byen. Den oprindelige landsby udgør byens nordlige del mens den sydlige del består af nyere boligområder. I den vestlige del af byen er der sket en stor udbygning i starten af 2000.

Syd for jernbanen ligger et lille erhvervsområde med gode adgangsforhold til hovedvejen.

Fælleden Ankers Mark midt i byen med udsigt til kirken er fredet og fungerer som et samlingspunkt for lokalområdets borgere til fx cirkus, byfester og sportsbegivenheder. 

Der er gode stiforbindelser internt i byen.

Sandby, som ligger vest for Gislinge, er lokalområdets eneste landsby. Sandby er udpeget som kulturmiljø.

I selve Gislinge er der flere bevaringsværdige bygninger fx det gamle fællesbageri tegnet af den lokale arkitekt og bygmester Ivar Bentsen, det gamle mejeri og stationsbygningen.

Service og butikker

Centralt i byen ligger skole, institution, idræt, hal og kirke. Byen har en dagligvareforsyning og et par mindre forretninger.

Læs mere

Fremtidig udvikling

Rammer for lokalplanlægning

Kort over lokalområdet