8.BE01 - Teknikvej

static-map

Bestemmelser

 • Omr. nr.

  8.BE01

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Notat: Generel anvendelse

  Erhverv og bolig

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  08 Gislinge

 • Max. bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Mindst tilladte miljøklasse

  1

 • Maksimalt tilladte miljøklasse

  2

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1500

 • Detailhandel

  Der kan ikke udstykkes ejendomme under 1.500 m2. Der skal etableres et 10-20 m bredt beplantningsbælte mod det åbne land.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde

Generelle rammer Link