Den fremtidige udvikling

Gislinge har gode infrastrukturelle forbindelser og er en fin boligby med varierede boligområder.

  • Gislinge har en god tilgængelighed med sin station og sin beliggenhed i forhold til hovedvejen. Hovedvejen passerer lige udenom byen, hvilket giver fred og ro i byen, kombineret med gode adgangsforhold.
  • Kirken og offentlige institutioner som skolen og hallen ligger centralt i byen. Skolen har en god placering uden gennemkørende trafik. Der er desuden gode stiforbindelser til skolen. Den centrale fælled 'Ankers Mark' giver et godt bymiljø og fungerer som socialt samlingspunkt for byens borgere. Brug af fælleden bør understøttes.
  • Der er flere gode boligområder i Gislinge. Der er både mulighed for at bosætte sig i den gamle landsby med de krogede gader, et boligkvarter fra 1970'erne eller i et af de helt nye boligområder i den vestlige del af byen.
  • Gislinge har en velbevaret landsbystemning med krogede vejforløb og den centralt beliggende kirke i grønne omgivelser er karaktergivende for byen.

Den fremtidige udvikling

Målet er, at Gislinge fortsat er attraktiv som boligby. Der er flere lokalplanlagte områder med udbygningsmuligheder, herunder ved Gislinge nord og vest. Et område øst for bycenteret er endvidere udlagt til perspektivområde for boliger.

Der er arealer med mulighed for erhvervsudvikling i den sydlige del af Gislinge i et område, der er udlagt til blandet bolig og erhverv.

Det vurderes derfor, at der er tilstrækkelige arealer til at sikre yderligere bolig- og erhvervsudbygning i Gislinge.

Kommuneplanen fastholder den eksisterende ramme for detailhandel.

Læs mere

Beskrivelse af lokalområdet

Rammer for lokalplanlægning

Kort