Lokalområder

Holbæk Kommunen er opdelt i 18 lokalområder. Lokalområdet Holbæk er yderligere opdelt i tre plandistrikter. Du kan se opdelingen på ovenstående figur, og klikke dig videre til en beskrivelse af de enkelte områder.

For hvert område er der en beskrivelse af områdets kvaliteter og fremtidige udviklingsmuligheder for området. Endvidere er det muligt at se kommuneplanrammerne for lokalområdet. 

Helhedsplan for Holbæk

Holbæk - Byrumsplan

> Holbæk havnevision