Kommunen i hovedtræk

Beskrivelse

Forudsætninger og mål for udviklingen

Kommuneplan 2017 beskriver forudsætningerne og fastsætter en række mål for kommunens udvikling inden for kommuneplanens otte plantemaer.

Hvad er en kommuneplan

Denne kommuneplan sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling i kommunen. Lovgivningen stiller en række krav til kommuneplanens indhold og tilblivelse.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøvurdering af Kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune, gennemført efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Læs mere

Læs mere om forudsætningerne her.

Læs mere om kommuneplanens indhold og opbygning her.

Læs mere om miljøvurdering af kommuneplanen her.