Om Kommuneplanen

Kommuneplanen er omdrejningspunkt for arealplanlægning og initiativer, der har et fysisk aftryk. Det betyder, at kommuneplanen ikke indeholder politikker og mål for den kommunale serviceforsyning.

Kommuneplanen er således den sammenfattende og oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om de overordnede mål og retningslinjer for arealanvendelsen, såvel i byerne som i det åbne land.

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

 

Status på kommuneplanen

Forslag til kommuneplan 2017 er vedtaget af Holbæk Byråd den 25. oktober 2017. Forslaget er i offentlig høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018. Se annoncen her.

Kommunalbestyrelsen inviterer til et borgermøde for alle interesserede mandag den 22. januar kl. 19-21 på Elværket, Gasværksvej 9, Holbæk. Her kan du som deltager drøfte de enkelte temaer i mindre workshops og få hjælp til at finde ud af, hvad kommuneplanen betyder konkret for dig. Tilmeldingen til mødet skal ske til plan@holb.dk eller telefon 7236 2507 senest onsdag den 17. januar 2018. Se mere her.

Såfremt du har bemærkninger eller ændringsforslag til kommuneplanforslaget skal de være modtaget af Holbæk Kommune senest mandag d. 26. februar 2018.

Send gerne en mail til plan@holb.dk

Eller et brev til:
Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk
Att: Plan og Åben Land

Hvad gælder for min ejendom

Kommuneplanen på kort

Hvis du ønsker at se kommuneplanen på kort, kan du finde rammer og retningslinjer her: Se kommuneplanen på kort.
Når du åbner kortet, kan du, i venstre side, tænde for de forskellige retningslinjer som du ønsker at se.

Hvad gælder for min ejendom?

Du har mulighed for hurtigt at søge efter gældende rammer og retningslinjer fra Kommuneplan 2017, ved at skrive din adresse eller dit matrikelnummer i søgefeltet til venstre.

Resultatet af din søgning vises under kortet.