Kommunen i hovedtræk
Temaer
Lokalområder
Rammer
Tillæg
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer

Du er her: Home / Temaer / Tekniske anlæg

Forsyning og tekniske anlæg

Indledning 

Afsnittet om forsyning og tekniske anlæg omhandler anlæg som forsyningsanlæg, vindmøller, affaldsbehandlingsanlæg og andre tekniske driftsanlæg. Planlægningen skal sikre, at udbygningen af samfundets infrastruktur til energiforsyning og affaldsbehandling er mulig. Tekniske anlæg og forsyningsnet kan påvirke landskabet markant og sætte begrænsninger for anden udnyttelse. Placering og udformning af disse tekniske anlæg skal derfor ske under størst mulig hensyn til landskabet, de kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener, både visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt.

Afsnittet indeholder endvidere retningslinjer for støj og grund- og drikkevand.

 

 

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk