Kommunen i hovedtræk
Temaer
Lokalområder
Rammer
Tillæg
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer

Du er her: Home / Temaer / Byudvikling / Offentlig service

Offentlig service

Retningslinjer

1.3.1 Kortet viser beliggenheden af institutioner for børn, unge og ældre. 

1.3.2 Nye offentlige institutioner skal som udgangspunkt placeres med god adgang til kollektiv trafik og stiforbindelser.

Bemærkninger til retningslinjer

Såfremt offentlige institutioner ophører, kan bygninger og grundarealer anvendes til andre almene formål f.eks. fællesbygninger, eller grundarealerne kan udlægges til samme arealanvendelsesformål som naboområderne, f.eks. boligformål.

 

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk